• 06-42867765
  • info@administratiekantoor-vanoort.nl

Fiscale aangiftes

Uw belastingaangifte vakkundig en op tijd ingediend.

Als ondernemer heeft u naast de verplichting tot het voeren van een administratie ook de verplichting om periodiek diverse fiscale aangiften bij de Belastingdienst in te dienen. Graag zijn wij u van dienst bij het voldoen aan deze verplichting.

Welke fiscale aangiften kunnen wij voor u verzorgen?

Omzetbelasting

Bij levering van producten en diensten heeft u meestal te maken met Omzetbelasting ( BTW). Wij verzorgen voor u de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Zodat u er geen omkijken meer naar heeft.

Inkomstenbelasting

Aan de hand van de opgestelde jaarrekening van uw onderneming en eventuele andere inkomsten, verzorgen wij jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting en eventueel die van uw partner, rekening houdend met alle ondernemersfaciliteiten als investeringsaftrek, zelfstandigen- en startersaftrek, fiscale oudedagsreserve, MKB winstvrijstelling etc. Maar ook met de aftrekmogelijkheden voor de oudedagsvoorziening voor werknemers/directeuren van eigen B.V.'s.

Loonheffingen

Indien er personeel in dienst is, dient er een loonadministratie te worden gevoerd en heeft u te maken met afdrachten loonbelasting en premies werknemers-verzekering. Wij verzorgen voor u de maandelijkse elektronische aangifte en stellen voor u per maand de af te dragen loonheffingen vast. 

Vennootschapsbelasting

Wordt er winst behaald uit een B.V. dan verzorgen wij voor u jaarlijks de aangifte vennootschapsbelasting en de tussentijdse schattingen voor het opleggen van de voorlopige aanslagen.

Dividendbelasting

Indien uw vennootschap(pen) winst maken, wilt u als aandeelhouder hierin wel meedelen in de vorm van uit te betalen dividend. Daartoe dient een aangifte dividendbelasting te worden ingediend en de ingehouden dividendbelasting te worden afgedragen. De dividenduitkeringen zijn afhankelijk van wetgeving en de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.