• 06-42867765
  • info@administratiekantoor-vanoort.nl

Veranderingen 2015

Veranderingen 2015

Veranderingen 2015

January 12, 2016

Vanaf 1 januari 2015 zijn er veranderingen in de belastingregels. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Behalve veranderingen in de belastingregels, zijn er nog andere veranderingen waar u mee te maken kunt krijgen.

Wat verandert er?

De aftrek voor studiekosten wijzigt voor studenten met studiefinanciering
De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar is afgescaft
De aftrek voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten wijzigt
De alleenstaandeouderkorting en de ouderschapsverlofkorting zijn afgeschaft
De volgende heffingskortingen worden aangepast:

inkomensafhankelijke algemene heffingskorting
arbeidskorting
werkbonus

De hoogte van uw toeslagen kan veranderen
Een aantal regels dat te maken heeft met de eigen woning verandert
De regeling voor vergoedingen door uw werkgever (werkkostenregeling) wijzigt
De bijtelling priv├ęgebruik auto wijzigt
U kunt uw levensloopregeling voordelig afkopen
De AOW-leeftijd is verhoogd
Er komt een informatieplicht voor voormalige ANBI's
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen
De keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen is vervangen door een nieuwe regeling
Er zijn wijzigingen in de belastingtarieven
Aangifte doen verandert
Rijksmonumentpand buiten Nederland
Wijziging regels afkoop lijfrente
Gewijzigde partnerregeling
Waarde kinderalimentatieverplichting opgeven als schuld in box 3

Tags: fiscaal, aangifte inkomstenbelasting 2015

admin

Laat je bericht achter