• 06-42867765
  • info@administratiekantoor-vanoort.nl

Schuldhulpverlening

Schulden aanpakken

Als u zelf of met hulp niet uit uw schuldproblemen kan komen, biedt Administratiekantoor van Oort u professionele ondersteuning aan. Wel blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw problemen. Het doel van de ondersteuning is het creëren van overzicht en een plan van aanpak wat bij uw inkomsten past.

Bij de ondersteuning die wij bieden, gaan we uit van wat haalbaar is voor u. We houden rekening met uw situatie. Vaak hebben mensen naast schulden nog andere problemen. Ook uw motivatie speelt een belangrijke rol. Een schuldbemiddeling zetten we pas in als u daar klaar voor bent. Soms betekent dit dat wij niets voor u kunnen doen, slechts een eenmalig advies geven en/of doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie.

Schuldbemiddeling

Wanneer we u een schuldbemiddeling aanbieden, maken we een aantal afspraken waaraan u zich moet houden. Dit leggen we vast in een schuldhulpverleningscontract. De afspraken zijn:

  • u mag geen nieuwe schulden maken
  • u moet op tijd uw vaste lasten betalen

Bij de schuldbemiddeling willen we met alle schuldeisers afspraken maken over de aflossing van uw schulden.  De consulent van Schuldhulpverlening berekent hoeveel u per maand kunt aflossen. Het bedrag dat u mag houden, Daarvan betaalt u zelf de huur, de energierekening en uw zorgverzekering. Het uitgangspunt is dat u er maximaal drie jaar over doet om uw schulden af te lossen. Als de schulden niet binnen drie jaar volledig afgelost kunnen worden, vragen we de schuldeisers om het restbedrag kwijt te schelden. . Na drie jaar bent u dan schuldenvrij.  Voor een geslaagd traject zult u veel moeten doen en laten.

Schuldbemiddeling het traject

Stap 1: Maak een overzicht

Stap 2: Probeer te bezuinigen

Stap 3: Probeer uw inkomsten te verhogen

Stap 4: Krijg inzicht in wat er mis gaat

Stap 5: Neem contact op met de schuldeisers

Stap 6: Hulp, als u er zelf niet uitkomt

Als de schuldeisers niet willen meewerken: WSNP

Als blijkt dat een schuldbemiddeling niet haalbaar is omdat de schuldeisers niet willen meewerken, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen voor toelating tot de wettelijke schuldsanering. Om het verzoek te kunnen indienen geeft Schuldhulpverlening u een verklaring af. De rechter neemt een beslissing op uw verzoek. Wanneer de rechter een positief besluit neemt, benoemt hij een bewindvoerder. Deze bewindvoerder maakt met u afspraken